วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รูปธงชาติแต่ละประเทศ

ธงชาติแต่ละประเทศสวยงามแตกต่างกันไปเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าประเทศไหนรูปธงชาติสวยงามกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไร
                                  โปรตุเกส                                                                              บราซิล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น